Get Adobe Flash player

Polgármesteri köszöntő

Németh Erzsébet

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindazon választó polgároknak, akik éltek demokratikus választó jogukkal, és részt vettek az önkormányzati választáson. Külön köszönetet mondok annak a 106 szavazónak, aki rám adta a voksát, ezzel elnyertem a magyarkeresztúri választópolgárok többségének a bizalmát. A kampányban igyekeztem bemutatni az elmúlt években végzett munkánkat. Programomban az ígéreteim a realitás talajáról indulnak ki. Azt ígérem, amit meg tudunk valósítani. Fontos, hogy ebben a ciklusban is össze tudjunk hangolódni a képviselő társaimmal, hogy minél aktívabban részt tudjunk venni a település életében, és folytatni tudjuk, amit az előző ciklusban abba hagytunk. A képviselők feladata, hogy a lakosság véleményét megismerve, velük szoros kapcsolatot tartva végezzék munkájukat. Tisztségemből adódóan jó lenne mindent jól, békességben elrendezni, úgy, hogy mindenki meg legyen elégedve. Munkámban irányelvem három szóval jellemezhető: bizalom, törvényesség és megfelelő tájékoztatás.

Bizalom: Szeretném, ha kapcsolatainkban a megértés, őszinteség lenne a jellemző. Őszintén lehessen véleményt Párbeszéd során győzzük meg a másikat igazunkról, érvekkel alátámasztva, de legyünk képesek elfogadni a másik véleményét is. Minden szó és tett mögött jó szándék, segíteni akarás és megértés legyen.

Törvényesség: Régi mondás "a rend megtart". A törvény betartása nélkül eluralkodna életünkön a rendetlenség, a káosz. Szükség van a határidőkre és fontos azok betartása is. Egy-egy döntés jogszerűsége ne legyen kérdés, mert esetleg egyéni érdekeket sért.

Tájékoztatás: Jól tenni, jól dönteni, jól cselekedni csak megfelelő információ birtokába lehet. Egy-egy döntés meghozatalakor ismerni kell az előzményt, a kitűzött célt, az aktuális lehetőségeket. A "Hatalmas" csodát művelt velem. "Fentről" a feladathoz szükséges erőt, kitartást kaptam. Képviselőtársaimtól és a falubeliektől a támogatást kérem. Kérem, álljanak mellém, segítsenek jó tanácsaikkal, és őszinte bizalmukkal. Remélem, a választáson szerzett bizalmat vissza tudjuk majd igazolni munkánk eredményességével négy év múlva is.Németh Erzsébet

polgármester